/ 1 نظر / 20 بازدید
مرجان شاکری

سلوم.خوبين؟بدووووووو که آپم. فقط بدو که منتظرتم بخدا اگه نيومدي ديگه باهات قهرم.